Bestillingsopgave til Advokatpartnerselskabet 
                              Brocksted-Kaalund, Silkeborg 
Dorte Aagaard